Nyt fra møde i Naturparkrådet d.8.2.18 – fra Knud Pedersen