Indmeldelse

Det koster 100 kroner om året per husstand at være medlem af Fjordfolket.

Ved tilmelding bedes I oplyse:

  • Navne (alle medlemmer af husstanden)
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse

Oplysningerne sendes til kasserer Maria Fangel på lunalt2@gmail.com

Kontingent indbetales på

Reg. nr.: 6187

Konto nr.: 00040851